Elektron xizmatlar

Davlat Reestridan turli ko'rinishlardagi rasmiy ma'lumotnomalar berish

Uy-joy bor/yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma


Jismoniy shaxslarga nomida uy-joy bor/yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma berish


Ta'qiq bor/yo'qligi to'g'risida ma'lumot berish


Ko'chmas mulkka nisbatan ta'qiq bor/yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma olish


Kadastr qiymati to'g'risida ma'lumot berish


Davlat Reestridagi har qanday ko'chmas mulk ob'ektning kadastr qiymatini bilish


Kadastr passportini shakllantirish


Jismoniy va yuridik shaxslarga kadastr passportini shakllantirish


Ko'chirma shakllantirish


Ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish


Ko'chirmani tekshirish


Davlat kadastr reestridan ko'chmas mulk bo'yicha ko'chirmani tekshirish


Kadastr hujjatlarini rasmiylashitirish


Qurilishi tugallangan bino va inshootlarni foydalanishga qabul qilish uchun ariza topshirish va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish


Ijara shartnomasini ro'yxatdan o'tkazish


Bino va inshootlarni ijara shartnomasini davlat ro'yxatidan o'tkazish


Turar joyning maydoni bo'yicha ma'lumotnoma olish


Jismoniy va yuridik shaxslarga turar joyning maydoni bo'yicha ma'lumotnoma olish


Servitutni ro'yxatdan o'tkazish


O'zganing yer uchstkasidan cheklangan tarzda foydalanish huquqi (servitut) to'g'risida kelishuvni ro'yhatdan o'tkazish